Open Call
KF Huset Konstresidens
8-13 augusti

Відкритий виклик резиденції KF Huset 8-13 серпня.

Open call KF Huset residency 8-13th of August.

Kulturföreningen Huset söker två konstnärer till residens och utställning med tema Älven. KF huset är beläget 300 meter från Lögdeälven, en av de få outbyggda älvarna i landet. Vi vill väcka frågor kring älvens roll i den rurala kontexten. Vilka värden finns det i älven? Kan älven vara mer än energiförsörjning och turistnäring? Hur kan vi både skydda och dra nytta av älvens ekologi?


Den 12-13 augusti arrangerar KF Huset en konst- och kulturfestival i Klöse, Nordmaling. Veckan innan festivalen kommer två konstnärer få arbeta med att producera ett eller flera verk på tema Älven. Festivalen är en del av Festiälv, ett samarbete mellan ett flertal konstföreningar i Västerbotten. Residenset är även kopplat till EU-projektet The Confederacy of Villages som KF Huset ingår i, med syfte att utforska nya strukturer för kultur i rurala områden.


Vi söker två yrkesverksamma konstnärer boende i norra Sverige, vi ser även gärna sökande från Ukraina. KF Huset erbjuder utställningsersättning enligt MU-avtalet och residensarvode på totalt 9.000kr (ex moms 6%) samt material och resekostnader på max 10.000kr (ink moms). Konstnärerna står själva för mat. Residensboendet är belagt till KF Huset i Klöse.


Om ansökan:
Skicka kort beskrivning om dig och hur du vill jobba kring temat samt dokumentation från tidigare arbeten till info@kfhuset.se skriv ”Ansökan residens 2022” i ämnesraden. Sista ansökningsdag 6/6, utvalda konstnärer kommer få inbjudan till en uppstartsträff i KF Huset i juni. Det kan underlätta för konstnären om man har körkort och egen bil för att lättare ta sig runt i kommunen för utflykter/fältstudier men detta är inget krav.


Läs mer om EU-projektet här
https://confederacyofvillages.org/
Kulturföreningen Huset шукає двох художників для резиденції та мистецького шоу на тему Річка («Älven»). Готель KF Huset розташований за 300 метрів від Льогдеельвена, однієї з небагатьох незайманих річок країни. Ми хочемо підняти питання щодо ролі річок у сільському контексті. Які цінності можна знайти в річці? Чи може річка забезпечити більше, ніж енергопостачання та туризм?

Як ми можемо захистити і використовувати воду?


12-13 серпня KF Huset влаштує фестиваль мистецтва та культури в Клезе, Нордмалінг. За
тиждень до фестивалю два артисти працюватимуть над створенням одного чи кількох
творів на річкову тематику.


Фестиваль є частиною Festiälv, співпраці багатьох мистецьких спілок у Вестерботтені. Резиденція також підключена до європейської мережі The Confederacy of Villages, проекту ЄС, у якому бере участь KF Huset. Метою є дослідження нових культурних структур у сільській місцевості.


Ми шукаємо двох активних художників, які живуть на півночі Швеції, також вітаємо заявників з України. KF Huset пропонує компенсацію за художню виставку згідно з угодою MU та комісію за проживання на загальну суму 9000 шведських крон (без ПДВ 6%), а також матеріальні та проїздні витрати на загальну суму 10 000 шведських крон (з ПДВ). Художники самі повинні забезпечити собі їжу. Приміщення для резиденції буде в KF Huset в Klöse. Оскільки це сільська місцевість, корисно, але необов’язково мати водійські права навипадок, якщо ви хочете здійснити екскурсії.


Щодо заявки:
Надішліть нам короткий опис про себе та про те, як ви хотіли б працювати з цією темою, а
також документацію про попередню роботу на адресу info@kfhuset.se. Напишіть «Ansökan
residens 2022» у темі. Кінцевий термін подачі заявок – 30 травня, обрані артисти будуть
запрошені на зустріч стартапів у KF Huset у Кльозе в червні.
Kulturföreningen Huset are looking for two artists for a residency and art show on the theme River
(“Älven”). KF Huset is situated 300 meters from Lögdeälven, one of the few untouched rivers in
the country. We want to raise questions regarding the rivers’ role in a rural context. What values
can be found within the river? Can the river provide more than energy supply and tourism? How
can we protect and utilize the water?


On the 12th-13th of August KF Huset will arrange an art -and culture festival in Klöse, Nordmaling.
The week before the festival two artists will be working on producing one or several pieces on the
river theme.


The festival is a part of Festiälv, a collaboration between many art unions in Västerbotten. The
residency is connected to the European network The Confederacy of Villages as well, an EU
project that KF Huset is participating in. The purpose is to explore new structures for culture in
rural areas.


We are looking for two active artists living in North of Sweden, we also welcome applicants from
Ukraine. KF Huset offers an art show compensation according to the MU-agreement and a
residency commission on a total of 9000 SEK (ex. VAT 6%) as well as material and traveling costs
for a total of 10 000 SEK (inc. VAT). The artists have to provide food for themselves. The residency
accommodation will be in KF Huset in Klöse. Since this is a rural area it’s helpful, but not
necessary, to have a driver’s license in case you would like to do excursions.


Regarding the application:
Send us a short description about yourself and how you would like to work with this theme as well
as documentation of previous work, to info@kfhuset.se. Write “Ansökan residens 2022” in the
subject box. The application deadline is the 30th of May, chosen artists will be invited to a startup
meeting at KF Huset in Klöse in June.