Open Call - KF Huset konst residens 8-13 augusti!
Open Call - KF Huset konst residens 8-13 augusti!
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!
KF Huset FilmCamp 2022
KF Huset FilmCamp 2022
Filmläger för västerbottningar 15-19 år. Anmäl dig nu!
KF Huset FilmCamp 2022
KF Huset FilmCamp 2022
Filmläger för västerbottningar 15-19 år. Anmäl dig nu!
KF Huset FilmCamp 2022
KF Huset FilmCamp 2022
Filmläger för västerbottningar 15-19 år. Anmäl dig nu!
KF Huset FilmCamp 2022
KF Huset FilmCamp 2022
Filmläger för västerbottningar 15-19 år. Anmäl dig nu!
KF Huset FilmCamp 2022
KF Huset FilmCamp 2022
Filmläger för västerbottningar 15-19 år. Anmäl dig nu!
Confederacy of Villages
Confederacy of Villages
An International exchange network of 5 partners from all over Europe. Klick to read more!
Confederacy of Villages
Confederacy of Villages
Klick here to read more about KF Huset projects in conv!
FilmCamp 2022 4-8 Juli
FilmCamp 2022 4-8 Juli
Klicka här för att anmäla dig!

Aktuellt

Arkiv

Huset

KF Huset är en ideell kulturförening som startade våren 2014. Verksamheten bedrivs utifrån föreningens lokaler, ett äldre skolhus från tidigt 1900-tal, i byn Klöse i Nordmaling. KF Huset vänder sig till konstnärer och kulturintresserade i glesbygd i syfte att decentralisera kulturen. Skolhuset fungerar som arbetsplats och residens för föreningens medlemmar och andra kulturutövare. I huset arrangeras även publika evenemang så som filmvisningar, konserter och konstutställningar. Föreningen har en utbredd pedagogisk verksamhet inom filmskapande där vi arrangerar workshops och längre kurser och har nära samarbeten med kringliggande skolor, Nordmalings kommun och region Västerbotten. Huset är en social kulturförening, vid sidan av den publika verksamheten är det en knutpunkt för konstnärer, bybor, grannar och vänner. Huset är en plattform för konstnärer i glesbygd att mötas, inspireras och knyta kontakter. Men det är också en plats för grannar att träffas, dricka kaffe och samtala.

Klöse

Klöse är en liten by belägen på ömse sidor om Lögdeälven i Nordmalings kommun. Byn har anor från 1500-talet och var som som folkrikast under 1800-talet när Olofsfors bruk uppförde en stångjärnshammare nere vid älven. I början av 1900-talet fanns det affär, dansbana och skola ännu kvar i Klöse. Nu bor det ungefär tio personer i Köse. 


Nordmalings kommun har en befolkning på 7000 invånare och ligger vid kusten i Västerbottens län mellan Umeå och Örnsköldsvik.