CONV


263965856_4824343670964793_8257492044718816437_n
265605851_4835996376466189_38640211048696843_n
265559464_4835996366466190_5082088132372699745_n

The Confederacy of Villages är ett konstnärligt samarbete mellan fem europeiska kulturföreningar som alla verkar i glesbygd. Den gemensamma visionen är att stärka och utveckla lokal kulturverksamhet och kreativa koncept som tar till vara på och lyfter de förutsättningar som finns i rurala områden. Genom olika aktiviteter kommer KF Huset att involvera invånarna i Nordmalings kommun i konstnärliga deltagande processer där tankar om periferi, rural identitet och urban norm utforskas. Idén är att inte bara platsen påverkar konsten utan att också konsten är med och påverkar platsen. Det europeiska samarbetet skapar ett nätverk av konstnärer med engagemang för glesbygdsfågor och social och ekologisk hållbarhet där konsten är den drivande faktorn. Projektets övergripande syften är att 1) genom kultur stärka glesbygd 2) utveckla konstnärliga och ekonomiska möjligheter i glesbygd 3) skapa samarbeten mellan konstnärer i Europa 4) utbyta erfarenheter från europeisk glesbygd.

Eldsoppa, KF Huset (2020)


fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512617953_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512619103_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512618768_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512624173_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512623823_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512622363_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512638823_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512639228_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512631718_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512640278_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512635473_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512625663_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512641038_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512641613_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512643778_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50512642508_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513330946_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513348031_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513343791_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513339321_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513337981_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513337401_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513331251_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513349081_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513349751_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513350041_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513351201_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513356071_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513497802_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513505882_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513509332_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513499507_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513505532_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513498272_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513495157_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513510642_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513510937_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513520232_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513512777_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513512537_o
fire-soup-at-kf-huset-klse-2020_50513511667_o

KF Huset och Konstfrämjandet in Västerbotten, bjöd in konstnären Erik Sjödin för att laga eldsoppa, experimentera kring eldstäder och samtala om människans långa och komplexa relation till eld.

En eldsoppa är en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Eldsoppa som begrepp kan också tolkas som en metafor för den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld.

En trestenseld är en av de äldsta, enklaste och mest grundläggande lösningarna för att koka mat över eld. Runtom i världen lagar tre miljarder människor fortfarande sin mat över mer eller mindre öppen eld och trestenseldar är fortfarande en av de vanligast förekommande spistyperna.

Medan deltagarna lagade eldsoppa på trestenselden samtalade de kring olika aspekter av människans långa och komplexa relation till eld. Samtalet fortsatte senare i KF huset där deltagarna introducerades till böcker om eld och matlagning och idén om Pyrocen som beskriven av Stephen J. Pyne i essän "The planet is burning".

Pyrocen är ett begrepp som i likhet med antropocen föreslår att människans aktivitet kan likställas med tidigare geologisk aktivitet på Jorden. Pyrocen föreslår att det är användandet och kontrollerandet av eld som är den mest påtagliga av människans aktiviteter och att vi nu lever i en “eldens tidsålder” där eldens påverkan kan jämföras med isens under tidigare istider.


Stenarna till trestenselden samlades in på stranden till den närliggande Lögdeälven. /Erik Sjödin

Tack till Erik SJödin och Konstfrämjandet i Västerbotten.